शेतकरी मित्र 1

ग्रुप मध्ये आपल्याला आपल्या परीसरात तसेच आसपासच्या तालुक्यांमध्ये कोणाचे काय विकायला आहे ते कळते. त्यामुळे वेळ व पैसा वाचतो. आतापर्यंत हजारो शेतकऱ्यांना ग्रुपचा फायदा झाला तुम्हाल

शेतकरी मित्र 2

ग्रुप मध्ये आपल्याला आपल्या परीसरात तसेच आसपासच्या तालुक्यांमध्ये कोणाचे काय विकायला आहे ते कळते. त्यामुळे वेळ व पैसा वाचतो. आतापर्यंत हजारो शेतकऱ्यांना ग्रुपचा फायदा झाला तुम्हाल

शेतकरी मित्र 3

ग्रुप मध्ये आपल्याला आपल्या परीसरात तसेच आसपासच्या तालुक्यांमध्ये कोणाचे काय विकायला आहे ते कळते. त्यामुळे वेळ व पैसा वाचतो. आतापर्यंत हजारो शेतकऱ्यांना ग्रुपचा फायदा झाला तुम्हाल

शेतकरी मित्र 4

ग्रुप मध्ये आपल्याला आपल्या परीसरात तसेच आसपासच्या तालुक्यांमध्ये कोणाचे काय विकायला आहे ते कळते. त्यामुळे वेळ व पैसा वाचतो. आतापर्यंत हजारो शेतकऱ्यांना ग्रुपचा फायदा झाला तुम्हाल

शेतकरी राजा महाराष्ट्र 🚜

महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि उद्योजक स ंघटना 🚜 नवनवीन व्यवसाय कल्पना, सरकारी योजना, शेतीविषयक माहिती, बाजारभाव, ताज्या बातम्या आता डायरेक्ट तुमच्या WhatsApp वर.🗞️

+ Add Whatsapp Group
+ Add Telegram Group